Eren Çorap Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesinde öngörüldüğü üzere, Şirketimizce benimsenen üstün hizmet kalitesi ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sizleri; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile Eren Çorap Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan amaç ve yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ŞİRKET tarafından;

 • Çalışanlarının,
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
  • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (eski kimlik fotokopilerinde din hanesi bulunmaktadır. İlgili veri keşfedildiği anda üstü karalanarak imha işlemi gerçekleştirilecektir.)
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat ve yasal zorunluluk dayanakları ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla,
  • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (hakkın korunması, tesisi, kullanılması dayanağı ile)
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (yasal mevzuat),
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi (yasal mevzuat),
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi (yasal mevzuat),
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (yasal zorunluluk) amaçlarıyla,  
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması dayanağı ile)
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (açık rıza ve veri sahibinin alenileştirmesi dayanağı ile)
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, (veri sorumlusunun meşru menfaati ile)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi, (hayatın ve bedensel bütünlüğün korunması dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal mevzuat ve yasal zorunluluk dayanağı ile)
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Erişim yetkilerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati dayanağı ile)
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat ve yasal zorunluluk dayanağı ile) 
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması ve yasal zorunluluk dayanağı ile) 
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (açık rıza, veri sahibinin alenileştirmesi dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (sözleşmenin ifası ve yasal mevzuat dayanağı ile)
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması, veri sorumlusunun meşru menfaati, yasal mevzuat ve yasal zorunluluk dayanakları ile)
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, (yasal mevzuat ve yasal zorunluluk dayanağı ile)
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması dayanağı ile)
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (açık rıza, veri sahibinin alenileştirmesi dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi (hakkın tesisi, korunması, kullanılması, veri sorumlusunun meşru menfaati, yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanakları ile)
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanakları ile)
  • Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri (İlgili verilerin işlenmesi için açık rıza alınmaktadır);
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (açık rıza dayanağı ile)
 • Hissedar/ortaklarının,
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, (hakkın tesisi,korunması,kullanılması dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal mevzuat dayanağı ile)
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal mevzuat dayanağı ile)
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
  • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal mevzuat dayanağı ile)
  • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması dayanağı ile)
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal mevzuat dayanağı ile)
 • Tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin,
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile) 
   • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması ve veri sorumlusunun meşru menfaati dayanakları ile)
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması ve veri sorumlusunun meşru menfaati dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, (yasal zorunluluk)
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Mal hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,
 • Ürün veya hizmet alan kişilerin,
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (veri sorumlusunun meşru menfaati, yasal mevzuat)
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi (yasal zorunluluk)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (sözleşmeni kurulması, ifası dayanağı ile)
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, (veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşmenin kurulması dayanağı ile)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal zorunluluk dayanağı ile)
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal zorunluluk dayanakları ile)
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, (yasal zorunluluk)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal zorunluluk)
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası ve yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, (yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal zorunluluk dayanağı ile)
  • Pazarlama kategorisindeki bilgileri;
   • Pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla (sözleşmenin kurulması dayanağı ile,
 • Çalışan adaylarının
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.) amaçlarıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (açık rıza dayanağı ile)
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (sözleşmenin kurulması dayanağı ile)
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (açık rıza dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (sözleşmenin kurulması dayanağı ile)
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (açık rıza dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (sözleşmenin kurulması dayanağı ile)
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (açık rıza dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (sözleşmenin kurulması dayanağı ile)
  • Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri (ilgili verilerin işlenmesi için açık rıza alınmaktadır);
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (açık rıza dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, (açık rıza dayanağı ile)

işlenmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla;

 • Şirketin iş ortaklarına, hissedarlarına,
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, arabuluculara, avukatlara, idari ve yasal mercilere

aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz,

Tamamı veri kayıt sisteminin bir parçası olan otomatik, yarı otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından, şirketimizin resmi e-posta adresine yapılan başvurular;

Şirket personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (resmi e-posta kanalı) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaat için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması

sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Her verinin hangi hukuki dayanakla işlendiği yukarıda teker teker gösterilmiştir.

 

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Kanunun 11. Maddesine göre veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

 haklarına sahiptir.

 

 1. Veri Sahibi Başvuru Usulü

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması ZORUNLU olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru formuna www.erensocks.com adresinden erişebilirsiniz.

 

 • Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olan Şirketimizin İkitelli Cad.İmsan Sanayi Sitesi D Blok No:2 BODRUM GİRİŞİ 1-2 İkitelli / Küçükçekmece / İST. adresine

  Eren Çorap Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  AYDINLATMA METNİ

   

  İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesinde öngörüldüğü üzere, Şirketimizce benimsenen üstün hizmet kalitesi ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sizleri; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

  VERİ SORUMLUSU

  6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile Eren Çorap Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan amaç ve yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 • ŞİRKET tarafından;

 • Çalışanlarının,
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
  • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (eski kimlik fotokopilerinde din hanesi bulunmaktadır. İlgili veri keşfedildiği anda üstü karalanarak imha işlemi gerçekleştirilecektir.)
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat ve yasal zorunluluk dayanakları ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla,
  • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (hakkın korunması, tesisi, kullanılması dayanağı ile)
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (yasal mevzuat),
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi (yasal mevzuat),
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi (yasal mevzuat),
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (yasal zorunluluk) amaçlarıyla,  
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması dayanağı ile)
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (açık rıza ve veri sahibinin alenileştirmesi dayanağı ile)
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, (veri sorumlusunun meşru menfaati ile)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi, (hayatın ve bedensel bütünlüğün korunması dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal mevzuat ve yasal zorunluluk dayanağı ile)
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Erişim yetkilerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati dayanağı ile)
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat ve yasal zorunluluk dayanağı ile) 
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması ve yasal zorunluluk dayanağı ile) 
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (açık rıza, veri sahibinin alenileştirmesi dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (sözleşmenin ifası ve yasal mevzuat dayanağı ile)
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması, veri sorumlusunun meşru menfaati, yasal mevzuat ve yasal zorunluluk dayanakları ile)
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, (yasal mevzuat ve yasal zorunluluk dayanağı ile)
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması dayanağı ile)
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (açık rıza, veri sahibinin alenileştirmesi dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi (hakkın tesisi, korunması, kullanılması, veri sorumlusunun meşru menfaati, yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanakları ile)
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanakları ile)
  • Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri (İlgili verilerin işlenmesi için açık rıza alınmaktadır);
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (açık rıza dayanağı ile)
 • Hissedar/ortaklarının,
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, (hakkın tesisi,korunması,kullanılması dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal mevzuat dayanağı ile)
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal mevzuat dayanağı ile)
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
  • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal mevzuat dayanağı ile)
  • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması dayanağı ile)
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal mevzuat, yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal mevzuat dayanağı ile)
 • Tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin,
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile) 
   • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması ve veri sorumlusunun meşru menfaati dayanakları ile)
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, (hakkın tesisi, korunması, kullanılması ve veri sorumlusunun meşru menfaati dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, (yasal zorunluluk)
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Mal hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,
 • Ürün veya hizmet alan kişilerin,
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (veri sorumlusunun meşru menfaati, yasal mevzuat)
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi (yasal zorunluluk)
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (sözleşmeni kurulması, ifası dayanağı ile)
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, (veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşmenin kurulması dayanağı ile)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal zorunluluk dayanağı ile)
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası, yasal zorunluluk dayanakları ile)
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, (yasal zorunluluk)
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (yasal mevzuat dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal zorunluluk)
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (sözleşmenin ifası ve yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, (yasal zorunluluk dayanağı ile)
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla (yasal zorunluluk dayanağı ile)
  • Pazarlama kategorisindeki bilgileri;
   • Pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla (sözleşmenin kurulması dayanağı ile,
 • Çalışan adaylarının
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.) amaçlarıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (açık rıza dayanağı ile)
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (sözleşmenin kurulması dayanağı ile)
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (açık rıza dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (sözleşmenin kurulması dayanağı ile)
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (açık rıza dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (sözleşmenin kurulması dayanağı ile)
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (açık rıza dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (sözleşmenin kurulması dayanağı ile)
  • Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri (ilgili verilerin işlenmesi için açık rıza alınmaktadır);
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (açık rıza dayanağı ile)
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, (açık rıza dayanağı ile)
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, (açık rıza dayanağı ile)
 • işlenmektedir.

   

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla;

 • Şirketin iş ortaklarına, hissedarlarına,
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, arabuluculara, avukatlara, idari ve yasal mercilere
 • aktarılmaktadır.

   

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • Kişisel Verileriniz,

  Tamamı veri kayıt sisteminin bir parçası olan otomatik, yarı otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından, şirketimizin resmi e-posta adresine yapılan başvurular;

  Şirket personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (resmi e-posta kanalı) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

  Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaat için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması
 • sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Her verinin hangi hukuki dayanakla işlendiği yukarıda teker teker gösterilmiştir.

   

 • Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları
 • Kişisel veri sahipleri olarak, Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

  Kanunun 11. Maddesine göre veri sahipleri;

   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
 •  haklarına sahiptir.

   

 • Veri Sahibi Başvuru Usulü
 • Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,
 • bulunması ZORUNLU olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Başvuru formuna www.erensocks.com adresinden erişebilirsiniz.

   

 • Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olan Şirketimizin İkitelli Cad.İmsan Sanayi Sitesi D Blok No:2 BODRUM GİRİŞİ 1-2 İkitelli / Küçükçekmece / İST. adresine verebilirsiniz.
 • E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, info@erensocks.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.
 • KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, erencorap@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.
 • Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecek olup, kanuni haklarımızı saklı tutarız. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

  Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili taleplerinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince; Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup üçüncü kişiler hakkında bilgi verilmeyecektir. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

   

  verebilirsiniz.
 • E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, info@erensocks.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.
 • KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, erencorap@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecek olup, kanuni haklarımızı saklı tutarız. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili taleplerinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince; Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup üçüncü kişiler hakkında bilgi verilmeyecektir. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.